søndag, august 19, 2012

Årets høydepunkt - Sølentur med Canisgjengen 2012

Sølenuken sammen med de andre Canisinstruktørene var hovedmotivasjonen min for å bli Canisinstruktør. Å puste inn samme fjelluft som andre dyktige trenere, og få figurere for rå hunder, og få en uke med konsentrert brukstrening - vel, trenger jeg si mer?

Denne uka kjørte Cecilie Køste to kvelder med foredrag. Hun kommer ut med ny bok om hundeeierpsykologi, og den tror jeg blir kjempespennende. Første kveld tok hun for seg hvordan tanker, følelser og adferd henger sammen, og spesielt følelsene våre påvirker tankene våre. Eksempler på det er hvordan vi skaper oss ulike tankefeller, som hindrer oss i å lykkes med målene våre. Eksempler på tankefeller kan være:

 • Å overdrive eller minimalisere: Når man bare ser problemer, eller ikke evner å se sine gode egenskaper, er det vanskelig å nå sitt potensiale. Dersom man også overfokuserer på det som er negativt, er det vanskelig å se framgang, og å klare å jobbe seg videre.
 • Å diskvalifisere seg selv betyr at man aldri klarer å gi seg selv kreditt for det som går bra, og at man ikke greier å se kvaliteten i det man gjør. Skal man prestere med så dårlig selvtillit, er det kanskje ikke vanskelig å se at man spenner bein under seg selv.
 • Noen har en hang til overgeneralisering. De tar enkeltepisoder og får det til å gjelde overalt. Gjør man det med problemer, er det fort gjort å havne i et negativt tankemønster.
 • Å trekke forhastede slutninger kan gjøres på ulike måter:
 1. Tankelesning
  Du tror du kan vite hva andre tenker om deg, og gjerne ikke på en positiv måte.
 2. Spådommer
  Du tror du kan vite hva som kommer til å skje i framtida.
 • Emosjonell resonnering - følelsene dine er det som styrer tankene, ikke rasjonaliteten.
 • Mentalt filter (min største synd). Når du plukker ut alle de negative detaljene, eller de negative tilbakemeldingene du får, og glemmer alt det positive, så har du et mentalt filter.
 • Burde-skulle-må-utsagn. Jeg burde ha gjort... Grunnen til at dette er en tankefelle er at det ligger et element av selvbebreidelse der. Selvbebreidelse og dårlig samvittighet er sjelden gode medhjelpere.
 • Alt eller ingenting, altså å tenke i sort hvitt - enten var økten perfekt, ellers var det helt mislykket. Har man dette syndromet, blir det også vanskelig å få framgang. Ingen er perfekte hele tiden, og dersom man ikke greier å skille ut de små fremskrittene selv om ikke alt var topp, så gjør man det vanskelig for seg selv.
 • Stempling: istedenfor "jeg gjorde en feil" tenker man "jeg er mislykket".
 • Personliggjøring eller bebreidelser kan innebære at man bebreider seg selv for ting som egentlig er utenfor ens kontroll, eller at man bebreider andre og unnlater å se sitt eget ansvar oppi det.
Mange av disse tankefellene oppstår helt ubevisst, og det gjør det vanskelig å jobbe med. Men heldigvis er det sånn at kunnskap gir makt til å bryte ubevisste mønstre. Cecilie ga oss naturligvis også verktøy til å bryte disse mønstrene, men der tror jeg nesten jeg vil be dere vente på boka.

Andre kveld gikk Cecilie gjennom hvordan vi kan bruke ulike teknikker for å ta kontroll over følelsene våre. Hun delte prosessen inn i tre deler:
 • Problemløsning/forberedelse
  Handler om å erkjenne følelsene sine, og så finne en konkret løsning på det.
 • Bekjemp perfeksjonismen
  Her snakket Cecilie om forskjellen på sunne ambisjoner og perfeksjonisme. Mye av det gikk på hvor du hentet motivasjon og behov for bekreftelse fra (stor tankevekker for meg!)
 • Positiv restrukturering
  Her begynner det å bli virkelig interessant, det handler om å bruke det vi vet om klassisk betinging til å kunne styre våre egne følelser i ulike situasjoner. Denne prosessen blir muligens et eget innlegg, eller (igjen) - les boka.
Disse teknikkene kan man bruke på seg selv i prestasjonssituasjoner, og man kan bruke dem på andre. De fleste toppidrettsutøvere i dag legger stor vekt på den mentale biten, og dette inngår i det arbeidet.

Jeg må jo si at jeg lærte veldig mye om meg selv (og min kommunikasjon med andre) på disse to dagene. Jeg gleder meg virkelig til å lese boken, for virkelig å få satt meg inn i dette.